Maschi-Males

Ch Chuck Rendog

fratello di Khedsid Rendog BOB  all'Eurodog show 2011

                                                                                                       

 

                   

                                                                                Ch Sting des petites vernieres

                                                                 Indio

                                                                                Ch Xena di Tor Lupara

                                Yang di Tor Lupara

                                                                                Trophy des terres de la rairie               

                                                               Tracy di Tor Lupara

                                                                                 Bilboa di Tor Lupara

Ch Chuck Rendog                                                       Ch Zep v d Lingerstreek     

                                                                  Ch Masserati Jag-sza 

                                                                                 Ch Carrera Jag-sza

                              Babbu Rendog

                                                                                 Ch Bandit z Cianky        

                                                                 Ch Cora u RychlŔho d'Óbla 

                                                                                 Bony Cerny vous CS 

 

 
 

Error processing SSI file